مینیمالیسم؛ طراحی سادگی

مینیمالیسم؛ طراحی سادگی

مینیمالیسم؛ طراحی سادگی

کتاب مینیمالیسم؛ طراحی سادگی Minimalism; Designing Simplicity، از سری Human Computer Interaction، ویرایش: هرتموت اوبندورف، انتشارات اشپیرینگر، سال 2009، 338 صفحه،انگلیسی، pdf


دسته:

مینیمالیسم؛ طراحی سادگی

خرید آنلاین